בסדנת "לחוש את זה" עוברים המשתתפים מסע חושי מגבש באמצעות הפעילויות השונות וחוקרים כל חוש.

המשתתפים חווים את עוצמת חמשת החושים ומשליכים את השפעתם אל סביבת העבודה היומיומית .
הסדנה משלבת התנסות חווייתית אשר מפחיתה התנגדויות ומעצימה את מעורבותם הרגשית של המשתתפים בתהליך הלמידה.
יתרה מזאת התובנות הנוצרות אצל כל משתתף נחרטות בזיכרון לאורך זמן ומאפשרות הפנמה אמתית ויישום של תוצרי הסדנה בתוך הארגון.
כל זה בדגש על טיפוח ערכי הקשבה, התבוננות וסובלנות המובילים לשינוי אישי.

איך זה עובד?
כיום בעידן הטכנולוגי המתפתח התקשורת הוגבלה בעיקר למודל הדו-ממדי. מטרתנו היא לעבור מהמודל הדו ממדי למודל של חמשת החושים, כך המסר הנתמך בפנייה לכמה חושים יהיו סיכוים טובים יותר להיקלט.
כל חוש המנוצל פוטנציאלית מוסיף לתקשורת ממד חדש.
התהליך מלמד אותנו כי השילוב המנצח הוא בין מצוינות חושית ניצול כל נקודות מגע חושיות לפן היישומי העברת חוויה שפוגשת את הלקוח בחמשת חושיו.
החוליה המחברת בין עירור חושים וקשר חושי היא סדנת ה-"לחוש את זה" עצמה אשר מאפשרת תהליך התבוננות. עיבוד התהליך והתאמתו לשטח (כלים אופרטיביים) מתבצע בסוף הסדנה ומאפשר הטמעה ויישום התובנות לצורכי הארגון ואנשיו.